ISO/IEC 17065:2012 nu ook in Nederlands

Voor veel bedrijven en hun medewerkers zal dit nieuws zeer welkom zijn. Behalve in de officiële Engelse versie staat de “productcertificeringsnorm”, de ISO 17065, sinds 1 juni 2022 ook in het Nederlands ter beschikking. Het gaat hierbij niet om een officiële vertaling, maar wel om een zeer deskundige vertaling die door een werkgroep binnen de NEN is uitgewerkt.

Read more
Transitieperiode 17065 nog exact één jaar

Op 14 april 2023 loopt de overgangstermijn voor de transitie naar een accreditatie van door de overheid aangewezen c.q. aangemelde instanties af. Drie jaar lang konden Notified Bodies, (NB of NoBo’s) die voor het keuren of testen van producten door de overheid aangewezen of aangemeld waren erover doen om over te gaan op een accreditatie door de RvA conform ISO 17065.

Read more
Productcertificatie en uitbestede evaluatie-activiteiten

De meest bediscussieerde onderdelen van ISO/IEC 17065 (“Conformiteitsbeoordeling – eisen voor certificatie-instellingen die producten, processen en diensten certificeren”) zijn ongetwijfeld de paragrafen 6.2.1 (“Interne middelen”) en 6.2.2. (“Externe middelen”). Even om op te frissen: de evaluatieactiviteiten die benodigd zijn in het kader van de productcertificatie, bestaan uit testen, inspectie/keuring en/of auditing.

Read more
Verschil in de betekenis van certificaat onder ISO/IEC 17020 en productcertificaat onder ISO/IEC 17065

Met name voor aangewezen instanties die tot nu toe gebruik maken van ISO/IEC 17020 als voorkeurnorm, is het lastig om vast te stellen wat er nu daadwerkelijk moet worden veranderd in het kader van de transitie naar ISO/IEC 17065. Op het eerste gezicht lijken productkeuring of – inspectie (ISO/IEC 17020) en productcertificatie (ISO/IEC 17065) sterk op elkaar.

Read more
Transitieperiode ISO/IEC 17065 voor aangemelde instanties (AKI)

Op 14 april 2020 publiceerde EA (European Accreditation) het document EA-2/17. Hierin wordt aangegeven dat door de overheid voor het keuren of testen van producten aangewezen c.q. aangemelde instanties (Notified Bodies, NB of NoBo’s) uiterlijk 3 jaar na publicatie van dit document tegen een verplichte norm moeten zijn geaccrediteerd.

Read more