nuttige documenten

Wanneer uw certificatie-organisatie van plan is om een accreditatie op basis van ISO/IEC 17065 te behalen, zijn een aantal documenten van belang.

Ten eerste, de de ISO/IEC 17065:2012 zelf. Deze kunt u bestellen bij NEN. Vergeet niet, dat indien inspectie en/of testen onderdeel zijn van het toe te passen certificatieschema, ook voldaan moet worden aan de vereisten van ISO/IEC 17020 en/of ISO/IEC 17025.

Vervolgens is de toelichting op de ISO/IEC 17020:2012 een document dat gebruikt dient te worden indien inspectie onderdeel is van het toe te passen certificatieschema. Deze is gratis te downloaden bij ILAC.

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft ook een aantal documenten opgesteld, die onderdeel uitmaken van de overeenkomst die u met de RvA sluit op het moment dat u accreditatie aanvraagt. Deze dienen ook goed bestudeerd te worden. Voor alle inspectie-instellingen geldt het volgende document:

  • SAP C008, Specifiek Accreditatie Protocol C008 Productcertificatie Algemeen

Afhankelijk van de branche waarin de certficatie-organisatie werkzaam is, zijn ook nadere SAP-documenten en Specifieke Beoordelings Protocollen door de RvA opgesteld. Ook zijn er een aantal toelichtingen (herleidbaarheid van metingen, monstername en interlaboratoriumvergelijkingen) die van toepassing kunnen zijn. Kijk hier welke van toepassing zijn in uw branche.

Voor kalibratie van meetinstrumenten dienen ILAC P10 en RvA T018 te worden gebruikt. Voor de bepaling van kalibratie-intervallen geeft ILAC G24 richtlijnen.