Op 14 april 2020 publiceerde EA (European Accreditation) het document EA-2/17. Hierin wordt aangegeven dat door de overheid voor het keuren of testen van producten aangewezen c.q. aangemelde instanties (Notified Bodies, NB of NoBo’s) uiterlijk 3 jaar na publicatie van dit document tegen een verplichte norm moeten zijn geaccrediteerd.

Notified bodies worden in Nederland aangeduid met: Aangewezen keuringsinstelling, oftewel AKI. Voorbeelden van sectoren waar AKI (notified bodies) een rol spelen, zijn: (staal-)bouw, drukvaten, medische technologie, medisch hulpmiddelen, speeltoestellen, liften, hogesnelheidstreinen, scheepsuitrusting etc.

Voor veel producten was het toegestaan om op basis van (ISO/IEC 17025) testen en (ISO/IEC 17020) keuring (vaak aangevuld met auditing onder ISO/IEC 17021) een productcertificaat toe te kennen. Deze mogelijkheid vervalt per 14 april 2023.

De instellingen voor wie dit geldt, zijn – als het goed is – eerder geïnformeerd door de Raad voor Accreditatie.

En hoewel een overgangstermijn van 3 jaar ruim voldoende was om deze transitie door te voeren, komt 14 april 2023 inmiddels redelijk dichtbij. Rekening houdend met de doorlooptijden van de diverse processen die moeten worden uitgevoerd.

Twijfelt u of uw organisatie over zou moeten gaan op een accreditatie op basis van ISO 17065 of heeft u problemen bij de omzetting? Neem contact met ons op voor een verhelderend gesprek.