Transitieperiode 17065 nog exact één jaar

Op 14 april 2023 loopt de overgangstermijn voor de transitie naar een accreditatie van door de overheid aangewezen c.q. aangemelde instanties af. Drie jaar lang konden Notified Bodies, (NB of NoBo’s) die voor het keuren of testen van producten door de overheid aangewezen of aangemeld waren erover doen om over te gaan op een accreditatie door de RvA conform ISO 17065.

Read more