Veel gestelde vragen over ISO/IEC 17065

Ons bedrijf voert controles uit en deelt keurmerken uit, maar wij denken erover na om een “echte” productcertificering op te zetten. Kunnen jullie ons daarbij helpen?                                  

Ja, zeer zeker.  Wij kunnen in kaart brengen wat er nog ontbreekt (GAP-analyse) en wij kunnen jullie bij het complete opzetten van een verzorgd kwaliteitssysteem ondersteunen.

Onze organisatie wil zich voor ISO 17065 laten accrediteren, maar er is bij het personeel veel onduidelijk  over de toekomstige werkwijze. Kunnen jullie ook ons personeel coachen als zij vragen hebben?

Ja, uiteraard. We kunnen zowel voor groepen scholingen verzorgen als ook functionarissen individueel  begeleiden.

Kunnen jullie in iedere branche werken?

Deze vraag wordt vaker gesteld.  Het antwoord is ja! Doordat alle conformiteits beoordelings normen abstract opgezet zijn, kunnen zij door alle sectoren gebruikt worden. Zo kan het dat keurmerken in de ouderenzorg of waarborgen in de bouw of het toelaten van prototypes in de automobielsector – hoewel zeer uiteenlopende takken van sport gaat – toch allemaal op dezelfde manier invulling geven aan hun productcertificering. Ook voor uw branche, kunnen  wij stellen, zonder te weten in welke branche u precies bezig bent, dat de norm 17065 passend is.

Klopt het dat de wetgever steeds vaker een accreditatie conform ISO 17065 gaat eisen?

Het lijkt er inderdaad op. Ook ons is in de praktijk opgevallen, dat de Europese regelgeving voor uiteenlopende branches steeds vaker een accreditatie conform ISO 17065 gaat eisen. De ISO 17065 is een  handig middel om het kaf van het koren te scheiden. Doordat de accreditatie onder strenge voorwaarden plaatsvindt, is er sprake van een strenge selectie. In Nederland wordt de accreditatie uitgevoerd door de RvA (Raad voor Accreditatie) en in België door de BELAC.  Voor de overheid is het makkelijker partijen te beoordelen als zij op het accreditatielogo (Reg.nr.) dat door de accreditatie instelling is vergeven, kunnen letten.

Wij willen met een ISO 17065 traject beginnen, maar hebben ook nog leemtes in procedures die ISO 17020 (inspecties) en ISO 17025 (testing) betreffen. Hebben jullie daar ook kennis in huis?

Ja, op beide gebieden beschikken we ook over specialisten http://www.17020-consultants.nl/  http://17025-consultants.nl/ , op wie wij uiteraard  een beroep kunnen doen.

Wij zijn in de food-sector bezig en hebben een 9001-certificaat en zijn begonnen een kwaliteitshandboek voor ISO 17065 te schrijven, maar we lopen vast. Kunnen jullie bekijken wat er nog ontbreekt?

Ja, dat gebeurt wel vaker, het is ook een bijzonder omvangrijk project als men een ISO 17065 accreditatie ambieert. Maar we kunnen zeker helpen.