Productcertificatie en uitbestede evaluatie-activiteiten

De meest bediscussieerde onderdelen van ISO/IEC 17065 (“Conformiteitsbeoordeling – eisen voor certificatie-instellingen die producten, processen en diensten certificeren”) zijn ongetwijfeld de paragrafen 6.2.1 (“Interne middelen”) en 6.2.2. (“Externe middelen”). Even om op te frissen: de evaluatieactiviteiten die benodigd zijn in het kader van de productcertificatie, bestaan uit testen, inspectie/keuring en/of auditing.

Read more
Verschil in de betekenis van certificaat onder ISO/IEC 17020 en productcertificaat onder ISO/IEC 17065

Met name voor aangewezen instanties die tot nu toe gebruik maken van ISO/IEC 17020 als voorkeurnorm, is het lastig om vast te stellen wat er nu daadwerkelijk moet worden veranderd in het kader van de transitie naar ISO/IEC 17065. Op het eerste gezicht lijken productkeuring of – inspectie (ISO/IEC 17020) en productcertificatie (ISO/IEC 17065) sterk op elkaar.

Read more
Transitieperiode ISO/IEC 17065 voor aangemelde instanties (AKI)

Op 14 april 2020 publiceerde EA (European Accreditation) het document EA-2/17. Hierin wordt aangegeven dat door de overheid voor het keuren of testen van producten aangewezen c.q. aangemelde instanties (Notified Bodies, NB of NoBo’s) uiterlijk 3 jaar na publicatie van dit document tegen een verplichte norm moeten zijn geaccrediteerd.

Read more