Op 14 april 2023 loopt de overgangstermijn voor de transitie naar een  accreditatie van door de overheid aangewezen c.q. aangemelde instanties af. Drie jaar lang konden Notified Bodies, (NB of NoBo’s) die voor het keuren of testen van producten door de overheid aangewezen of aangemeld waren erover doen om over te gaan op een accreditatie door de RvA conform ISO 17065.

In Nederland worden de zogenaamde Notified Bodies ook “Aangewezen keuringsinstelling” of afgekort AKI genoemd. In de volgende sectoren is in Nederland het aanwijzen van instanties gebruikelijk: drukvaten, liften, hogesnelheidstreinen, scheepsuitrusting, speeltoestellen, medische hulpmiddelen, medische technologie en in de (staal-)bouw.

Accreditatie vereist

Het was tot nu toe toegestaan dat aan een groot aantal producten een productcertificaat, zonder 17065-accreditatie, toegekend werd, mits het testen gebaseerd was op ISO 17025 en het keuren gebaseerd was op ISO 17020 (al dan niet aangevuld met een audit-procedure conform ISO 17021). Deze mogelijkheid komt dus per 14-4-2023 te vervallen. De verplichting tot accreditatie werd op 14 april 2020 gepubliceerd in het document EA-2/17 van de EA (European Accreditation).

Accreditatie haalbaar binnen een jaar

Het is nog niet te laat om het proces van transitie in werking te stellen. Hoewel het een aanzienlijke inspanning voor een bedrijf c.q. organisatie betekent, is het niet onmogelijk om dit binnen een jaar te realiseren. 

Wij van 17065-consultants kunnen bijvoorbeeld voor u een GAP-analyse doorvoeren  om te inventariseren wat er intern in uw organisatie nog moet plaatsvinden voor dat u een accreditatie aanvraag kunt starten.

Ook kunnen wij u bij het gehele traject adviseren. Van kwaliteitsdocumentatie tot klachtenprocedure kunnen wij er voor zorgen dat de transitie van aanwijzing c.q. aanmelding naar accreditatie soepel verloopt.

Training van uw personeel afgestemd op de nieuwe werkwijze conform ISO 17065 kunnen wijn eveneens verzorgen.

Heeft u vragen ? Neem contact met ons op!