Voor veel bedrijven en hun medewerkers zal dit nieuws zeer welkom zijn. Behalve in de officiële Engelse versie staat de “productcertificeringsnorm”, de ISO 17065, sinds 1 juni 2022 ook in het Nederlands ter beschikking.  Het gaat hierbij niet om een officiële vertaling, maar wel om een zeer deskundige vertaling die door een werkgroep binnen de NEN is uitgewerkt.

Productcertificering

De standaard ISO/IEC 17065:2012 is de internationale norm op gebied van  conformiteitsbeoordeling, die de eisen voor certificatie instellingen die producten, processen en diensten certificeren, brancheonafhankelijk vastlegt.

NEN-werkgroep

De naam van de NEN-werkgroep, die het initiatief voor de vertaling heeft genomen, was: “EGIZ – Werkgroep BgZ – Uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg”. EGIZ staat voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg en BgZ staat voor Basis gegevensset Zorg. 

Geen officieel ISO-document

Officieel, wil zeggen daar waar geaccrediteerde instellingen en instellingen die een accreditatie nastreven te maken hebben met accreditatie instellingen zoals de RvA (Raad voor Accreditatie) of de Belac in België zal alleen de Engelse versie van de norm ISO 17065 geciteerd mogen worden. De NEN-vertaling dient puur en uitsluitend als vergemakkelijking op de werkvloer en mag in een accreditatie-audit of bij de afhandeling van afwijkingen of iets dergelijks niet ingezet worden.

De Nederlandse vertaling van de NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012 is bij NEN te bestellen voor € 191,25.

17065-consultants – lid van de werkgroep

17065-consultants waren bij de vertaling door de NEN-werkgroep betrokken en hebben jarenlang ruime ervaring in het begeleiden en adviseren van organisatie  op het gebied van productcertificering.

Heeft u een vraag? Neem gerust met ons contact op.