Productcertificatie en uitbestede evaluatie-activiteiten

De meest bediscussieerde onderdelen van ISO/IEC 17065 (“Conformiteitsbeoordeling – eisen voor certificatie-instellingen die producten, processen en diensten certificeren”) zijn ongetwijfeld de paragrafen 6.2.1 (“Interne middelen”) en 6.2.2. (“Externe middelen”). Even om op te frissen: de evaluatieactiviteiten die benodigd zijn in het kader van de productcertificatie, bestaan uit testen, inspectie/keuring en/of auditing.

Read more