Interne audits voor ISO/IEC 17065

Tekst nog toevoegen

Een certificatie-instelling die werkt volgens de eisen van de ISO/IEC 17065 dient periodiek een interne audit uit te voeren. De eis, dat de auditor onafhankelijk moet zijn van de functies die binnen de organisatie worden geaudit, leidt met name bij kleinere organisaties vaak tot problemen. Maar het kan natuurlijk ook zijn, dat u uw organisatie eens door een andere bril wilt laten bekijken.

17065 Consultants kunnen voor u interne audits verzorgen, waarbij niet alleen het functioneren van het kwaliteitssysteem wordt getoetst, maar ook of aan alle vereisten van de ISO/IEC 17065 wordt voldaan.

Van de resultaten van de uitgevoerde interne audit ontvangt u een uitgebreide rapportage, waarmee eventueel geconstateerde tekortkomingen kunnen worden verholpen.